JMaskin er importør av ABI Attachments til Norge. Redskap for rask og effektiv jordbearbeiding for entrepenøren, landskapsgartneren, bonden og sportsarenaer. Utsyret er tilpassa bruk på ATV, BobCat, minilaster og små traktorer og plentraktorer.

Utsyret er produsert i USA

Klikk her for Kataloger!