Maskinpark og tjenester

Utstyr for mange ulike oppgaver og salg av masse og div. stein

Gravemaskiner

Fra 1-40 tonn med mye ekstrautstyr

Plen og grus

Tradisjonelt traktorutstyr og spesialutstyr frå ABI Attachments

Lastere

Flere størrelser for ulike jobber. 

Salg av masse

Om du bare trenger noen kg elvestein eller plenjord. Hør med oss!

Traktorer

Valtra, først og fremst brukt på avretting

Steinlegging

Leggemaskin og steinklype til gravemaskin for maskinell steinlegging

Transport

Lastebil med kjerre og maskinhenger

Skjær

Flere ulike skjær for avretting, brøyting og vedlikehold/reparasjon. Laser og 3D-styring

HeatWeed

Kjemikaliefri ugrasfjerning. Fjern ugress effektivt uten bruk av gift!

Diverse

Først og fremst for å være sjølhjulpne på jobb, men også som enkeltprosjekt.

ECO Crusher

Perfekt for rydding av beite eller tomt, eller reparasjon av grusområde

Fres småskog

Fres raskt ned vegetasjon. La ligge eller effektiviser tomteryddinga

Er det noe du lurer på?