Avretting 2D og 3D

JMaskin har utstyr for å effektivt kunne avrette flere typer areal. Vi tar på oss større oppdrag i Midt-Norge, gjerne i sammenheng med maskinell steinlegging. Skjær til traktor, kompaklaster og hjullaster

Hjullaster

Kompaktlaster

V

Traktor

V