Avretting for asfalt og steinlegging

JMaskin har utstyr tilpassa avretting av ulike areal. Vi har skjær til hjullaster, traktor og kompaktlaster, og alle skjær kan styres mot både laser og 3D-modeller. Om ønskelig så kan vi sette høyder og planlegge arealet, samt stille med utstyr for graving og massetransport. Vi tar på oss større oppdrag i Midt-Norge, og kombinerer gjerne med maskinell steinlegging. Ta kontakt med Stig J. Jøssund på 97178841 for tilbud og referanser.