Kantstein, belegningsstein og heller

JMaskin har utstyr for både maskinell og manuell legging av stein. Riktige høyder er viktig for god funksjon, og vi har utstyr for å kunne nøye planlegge utsetting av stein på ditt areal.